Comment from MUZIPO KOZYATAGI:

Hareket eğitimi. Cimnastik. Oyun Grubu. Doğum günü partisi. Workshop www.muzipo.com

Comment from Maja Polczewska:

Może nie piękny, olśniewający, urokliwy uśmiech, ale za to najprawdziwszy. Nie jakiś tam udawany, tylko po prostu szczery 😆 a to dzięki temu, że przeszłość jest tam gdzie powinna być, jest za mną. Teraz patrzę w przyszłość z mega pozytywnym nastawieniem, jak nigdy! 😁 a to dlatego, że otaczają mnie wartościowi ludzie, którzy dają energię, motywują, pozwalają uwierzyć w siebie 💪💪 #blackandwhite #polishboy #myboy #love ❤️ ❤️ #polishgirl #couple #selfie #positivevibes ✌️ #happy 😊❤️ #sunday #good 👌 #goodday #gorzowwielkopolski #66400 #miłegodnia ✌️😆😆

9 Days ago

Comment from Maja Polczewska:

18 Days ago

Comment from Maja Polczewska:

Nieważne jest, ile masz pieniędzy na kon­cie ani w ja­kim do­mu mie­szkasz. Ilu masz zna­jomych, ilu przy­jaciół, ja­ka jest Two­ja ko­bieta/jaki jest Twój mężczyzna :). Nie jest też ważne jak wyglądasz, ani to, czy pra­cujesz przy łopa­cie, czy przed biur­kiem. Naj­ważniej­sze w życiu, to znać włas­ne priory­tety, i by­cie im wier­nym, ja­kie by nie były. Właśnie to czy­ni Cię Człowiekiem. #blackandwhite #polishgirl #smile #christmastime #night #goodnight #goodnightpeople #gorzowwielkopolski #66400

23 Days ago

Comment from Maja Polczewska:

26 Days ago

Comment from Maja Polczewska:

Pew­ne­go ra­zu pat­rząc ku górze, nad moim blo­kiem uj­rzałam piękne gwieździs­te niebo, na które wcześniej nie zwra­całam uwagi. Tak sa­mo jest z Tobą, dopóki nie zechcesz mnie za­poz­nać, nie od­kry­jesz całego piękna, ja­kie w so­bie kryję. #blackandwhite #citation #morning #goodmorning

29 Days ago

Comment from Maja Polczewska:

34 Days ago

Comment from Maja Polczewska:

Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. #love

45 Days ago

Comment from Maja Polczewska:

210 Days ago

Comment from Maja Polczewska:

267 Days ago