Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

@autumn__s1989

به چشمانت بیاموز که هرکس ارزش دیدن ندارد...
autumn__s1989

Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

@autumn__s1989


https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s280x280/e15/19227488_1764151823876800_4494723854115012608_n.jpg

Comment from Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁:


64 Days ago
autumn__s1989

Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

@autumn__s1989


https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s280x280/e15/15538171_1364070000293251_2663830878387437568_n.jpg

Comment from Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁:


دروازه بان افسانه ای 😅😅😅😅

250 Days ago
autumn__s1989

Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

@autumn__s1989


https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s280x280/e35/14607192_305597316507272_1333838669714292736_n.jpg

Comment from Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁:


بیـا ای برگ پاییزی ، گمانم با تو همــــــــدردم بشین جـانا کنارِ من تو هم زردی من هم زردم نه در رُخ مانده شادابی نه بر رگــــها یمان آبی مـــــگو این کارِ تقدیره ، ویا اینکه بـــــــد آوردم بهاران بود وسرسبزی شکستیم رسمِ هم مرزی تو با گُلها ومن دلها ، چه میکردی چــه هاکردم چو مستِ عطر گُل بودی زشهدِغنچه میخوردی زدم بُنــــگاهِ دل من هم ، بیازردم ، دلی هردم کنون دیگر مکُن زاری ، دلی بر مــا نمی سوزد سزای کارِ خود بینیم ، از این ...

268 Days ago
autumn__s1989

Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

@autumn__s1989


https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/e15/p280x280/15251859_1270003356396014_5018631502548697088_n.jpg

Comment from Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁:


270 Days ago
autumn__s1989

Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

@autumn__s1989


https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s280x280/e15/15101507_1872929252927112_2163327597671350272_n.jpg

Comment from Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁:


I love youuuuuuuu👶

271 Days ago
autumn__s1989

Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

@autumn__s1989


https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s280x280/e15/15034708_187512031653088_1200166733273366528_n.jpg

Comment from Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁:


272 Days ago
autumn__s1989

Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁

@autumn__s1989


https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s280x280/e15/15056685_904732336329054_6507700439348150272_n.jpg

Comment from Autumn🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁:


🙊🙊🙈🙈

273 Days ago